Charakteristika

Centrum vykonáva poradenstvo

pre rodiny a školy, diagnostikuje príčiny problémov u detí, vykonáva nápravu problémov, neurofeedback terapiu, ďalšie terapeutické služby nielen pre deti so zdravotným znevýhodnením, ale aj pre bežných žiakov s ťažkosťami v učení, správaní, reči, pozornosti atď…

 

Centrum je zaradené v sieti škôl a poradenských zariadení MŠ SR

Od 1. 9. 2010. Súkromné poradenské centrá majú rovnaké kompetencie ako štátne poradenské centrá. Naše odborné služby pre zapísaných klientov sú poskytované bezplatne (okrem neurofeedback terapie, kde je doplatok klienta).

 

S akými problémami sa môžu na nás rodičia obracať :

Poradňa sa venuje deťom so zdravotným postihnutím (t.j. narušená komunikačná schopnosť, telesné postihnutie, mentálne a zmyslové postihnutie, poruchy autistického spektra atp.) .  Taktiež poskytuje odborné služby bežným deťom s rôznymi typmi problémov v učení  a v správaní (deťom s poruchami učenia, deťom ktoré sa ťažko sústredia alebo nestačia bežnému tempu v škole, nedokážu samostatne pracovať, majú problémy v niektorých predmetoch, sú  hyperaktívne alebo naopak majú zníženú aktivitu atp.). 

 

Akým spôsobom / terapiami / deťom pomáhame :

Akákoľvek terapia či náprava problému by mala začínať podrobnejším zorientovaním sa v ťažkostiach dieťaťa – t. j diagnostikou. Rodičia by sa mali vzdať svojich obáv z návštevy poradenského zariadenia, nakoľko keď sa zistí v čom je problém ich dieťaťa, je to priama cesta k jeho riešeniu. Dieťa začne lepšie prosperovať doma i v škole, keďže rodičia i učitelia získajú informácie akým spôsobom ho viesť, čo by mu pomohlo na vyučovaní, ako sa s ním učiť doma, či  ako si poradiť s jeho správaním.

 

Môžu sa tiež zúčastňovať terapeutických sedení pre problémy v správaní, alebo emocionálne problémy, či ťažkosti súvisiace so stresom. Poradňa sa odborne orientuje hlavne na deti zvýšene aktívne, neposedné, impulzívne, ktoré pre tieto svoje charakteristiky majú problémy v škole, alebo sú ťažko zvládnuteľné aj doma.

 

Centrum poskytuje  aj biofeedback a neurofeedback terapiu, ktorá je považovaná za jednu z najúčinnejších terapeutických metód pri riešení problémov s pozornosťou, učením, nepokojným správaním u detí, osvedčila sa aj ako metóda pri riešení nervozity, úzkosti, psychického napätia.

 

Aký je najčastejší problém u detí :

Približne 20 ٪ detí ma nejaký väčší, či menší problém v učení, správaní, či  emóciách. V predškolskom veku je to často správanie, emočné prežívanie, či komunikácia a nadväzovanie vzťahov s rovesníkmi. Dieťa je napríklad  neposlušné, ťažko zvládnuteľné, príp. trpí rôznymi strachmi, úzkosťami, alebo sa nedokáže tak  rýchlo zaradiť do kolektívu ostatných detí  v škôlke, má problém v komunikácii a nadväzovaní vzťahov v kolektíve. Príp. má ešte pred nástupom do školy problémy s rečou – výslovnosťou a to naznačuje budúce problémy pri písaní a čítaní. V mladšom a strednom školskom veku sú to jednoznačne problémy s čítaním, písaním, pozornosťou, hyperaktivitou, pomalým tempom práce (dieťa nestíha za ostatnými). Veľmi často je problém aj so správaním v škole, kde sa deti nedokážu prispôsobiť režimu, pravidlám, požiadavkám. V puberte sú to rodičom dobre známe problémy  so správaním, či výkyvmi v emočnom prežívaní. Pri prechode na 2. stupeň majú niektoré deti problém adaptovať sa na zvýšené nároky a iný štýl učenia a výrazne sa im zhorší prospech.

 

Zahoďte Vaše obavy z návštevy nášho centra :

Rodičia často podľahnú mylnej predstave, že deti z ťažkostí  v učení, reči, správaní, či emóciách  vyrastú alebo problém zmizne len tak…sám od seba. Áno aj to sa niekedy môže stať – ale stáva sa to zriedka. Čo vidíme v poradenskej praxi denne, že problém dieťaťa sa zafixuje, zhorší, vzniknú ďalšie pridružené ťažkosti a  často sa vlečie až do dospelosti, nezriedka  celým životom. Problémy v detskom veku rozhodne nie je dobré podceňovať a čím je dieťa mladšie, tým je možné viac urobiť pre ich nápravu.

 

Rodičia majú rôzne strachy – že svoje dieťa „označkujú“ ako problémové,  cítia to ako svoje zlyhanie, tak problém popierajú… A takto často premeškajú  správnu dobu pre účinnú pomoc svojmu dieťaťu.

kghkghkhjg