Neurofeedback

 BIOFEEDBACK A NEUROFEEDBACK CENTRUM V DOLNOM KUBÍNE

 V SPOLUPRÁCI S PRACOVISKOM KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

 Milí rodičia,
Je Vaše dieťa nepozorné, nesústredené, impulzívne, či hyperaktívne ?
Vyznačuje sa poruchami učenia – dyslexia, dysgrafia, dysortografia pri normálnom intelekte?

 

  • má problémy s učením
  • je neúspešný/á v škole
  • má pomalšie tempo školskej práce
  • nevie sa sústrediť na učebné činnosti
  • ťažšie si pamätá informácie
  • stráca a zabúda veci
  • je neposedný/á
  • je impulzívny/a a nedomyslí následky
  • často nosí poznámky za nepokojné správanie, či zabúdanie povinností

 

Vyskúšajte stimulačný program metódou EEG BIOFEEDBACK, ktorej účinnosť je preukázaná opakovanými kontrolovanými štúdiami.

 

Priaznivý liečebný efekt EEG biofeedbacku (neurofeedbacku) pri korekcii uvedených vývinových problémov u detí a mládeže, je podporovaný a hradený aj zdravotnými poisťovňami (doplatok pacienta je v takom prípade 7 €/40 min. tréning). Pri priamej platbe u klienta: 10 €/40 min. tréning.

 

Tréningové sedenie spočíva z vlastného tréningu a doplnkových terapeutických metód. Pre úspech je potrebných 30 – 50 tréningov vo frekvencii minimálne 2 x týždenne.

 

Jedná sa o metódu, ktorá využíva princíp spätnej väzby na to, aby sa dieťa naučilo lepšie kontrolovať a harmonizovať činnosť mozgu. Pomocou najnovšej počítačovej techniky dieťa dostáva na obrazovke posilnenie v podobe úspechu v hre vtedy, keď sa nachádza v žiadanom psychickom stave.

 

Metóda je vhodná pre deti od 5 –tich rokov.

 

Tel. kontakt: 0944 458 729 (PaedDr. Jitka Jackulíková, SCŠPP Dolný kubín, neurofeedback tréner.

 

 

kghkghkhjg